80% van de Utrechtenaren bezit geen testament

testament opstellen

Bijna 80% van de Utrechtenaren heeft geen testament. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek van Hoekstra & Partners notarissen en coöperatie DELA. Het percentage in Utecht ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op ongeveer 60% ligt. Ook de huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten komen minder voor in Utrecht, beide liggen op 12%.

Wat is een testament?

De voornaamste reden dat de meeste inwoners van Utrecht geen testament hebben is door onwetendheid en het feit dat mensen er niet zomaar over nadenken. Dit terwijl het in de praktijk toch heel handig kan zijn om een testament op te stellen. Een testament legt namelijk vast dat jij, eventueel samen met je partner, specifieke wensen hebt als het gaat om je erfenis. Zo kan je hierin vastleggen wat er moet gebeuren in geval van overlijden, je kunt vermogen vastleggen voor je nabestaanden of de eventuele voogdij over je kinderen regelen. Bovendien kan het veel ruzie en gedoe achteraf voorkomen.

Stel nou dat je bijvoorbeeld al heel lang samen bent met je partner, samenwoont in een huurhuis en twee kleine kinderen hebt. Wanneer jouw partner komt te overlijden, en je hebt geen samenlevingscontract en testament opgesteld, dan komt het erop neer dat je helemaal niets zult erven van het vermogen van jouw partner terwijl jullie al jaren samen zijn en een leven hebben opgebouwd. In dit geval is het dus toch slim om een testament of samenlevingscontract op te stellen.

DELA zorgt  voor betere betaalbaarheid

Maar ook de kosten van het opstellen van een testament of samenlevingscontract kan ervoor zorgen dat mensen niet snel hiertoe besluiten. Daarom heeft uitvaartverzorger DELA in samenwerking met 17 notariskantoren besloten de prijs te verlagen. Hiermee hopen ze dat meer inwoners van Utrecht zullen gaan nadenken over het wel of niet vastleggen van een testament.

“We begrijpen dat mensen het niet fijn vinden om na te denken over deze onderwerpen. Toch is het verstandig om er voor te zorgen dat je weet wat je allemaal kunt regelen. Daarna kun je weloverwogen beslissen om wel of geen akte op te laten maken”- Notaris Yntze Hoekstra van Hoekstra & Partners Utrecht.

Ben je geïnteresseerd in wat de mogelijkheden in jouw situatie zijn? Dan kan je vrijblijvend contact opnemen met de specialisten van DELA. Hoekstra & Partners Utrecht organiseert bijvoorbeeld inloopdagen. Hoekstra: “Geïnteresseerden kunnen op zo’n middag vrijblijvend bij ons binnenlopen voor een persoonlijke kennismaking en vragen stellen. Iedereen is van harte welkom.”