Utrecht gaat voor ’s werelds grootste fietsenstalling

Jaarlijks neemt het fietsverkeer in de grote steden met 1,5 tot 3 procent toe. Goed voor het milieu en het fileleed op de Nederlandse snelwegen, maar een chaotisch tafereel bij het station waar het tekort aan parkeerplaatsen een steeds nijpender probleem vormt. De gemeente Utrecht heeft besloten de fietsende Utrechter te belonen in de vorm van een complex van mondiale allure: Stationsplein Oost, een enorme fietsenstelling voor minder chaos en een rustige aankomst en vertrek op het station.

BAM

Bouwbedrijf BAM heeft in opdracht van de gemeente Utrecht toestemming gekregen om half 2014 te starten met de eerste fase van de bouw van ’s werelds grootste fietsenstalling. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Fase één zal begin 2016 worden afgerond en het volledige bouwproject wordt in 2018 voltooid.

Oppervlakte en projectkosten

Het gaat om een ambitieus, maar goed uitgedacht en haalbaar project. De stalling wordt een waar paradijs voor fietsers, bestaande uit drie verdiepingen met 12.500 beschikbare parkeerplaatsen. De eerste fase wordt voor 8 miljoen euro gerealiseerd en bij een bewezen goede samenwerking tussen BAM en de gemeente, zal in dezelfde formatie fase twee worden voortgezet. Met het totale project is een bedrag van 48 miljoen euro gemoeid.

Locatie

Ook wordt er een nieuw stationsplein aan de kant van het winkelcentrum Hoog Catharijne gerealiseerd. De fietsenstalling zal onder dit plein komen te liggen, op de plaats van het inmiddels gesloopte taxiplatform.

Kijk hier voor een schitterende impressie van de nieuwe parkeeroase voor fietsen: